მასწავლებლები

იოსებ აფაქიძე

იოსებ აფაქიძე

ისტორიის მასწავლებელი

ლელა ჯანაშვილი

ლელა ჯანაშვილი

გეოგრაფიის მასწავლებელი

თეა ხარაზიშვილი

თეა ხარაზიშვილი

სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი

ნათელა კაპანაძე

ნათელა კაპანაძე

მითოლოგიის მასწავლებელი

ზურაბ გოგოლაძე

ზურაბ გოგოლაძე

ფიზიკის მასწავლებელი

თეა ქვრივიშვილი

თეა ქვრივიშვილი

ქიმიის მასწავლებელი

თათია ირემაშვილი

თათია ირემაშვილი

ხელოვნების მასწავლებელი

მაია ნამორაძე

მაია ნამორაძე

მუსიკის მასწავლებელი

დავით უნგიაძე

დავით უნგიაძე

სპორტის მასწავლებელი

მაია ხორბალაძე

მაია ხორბალაძე

დაწყებითების მასწავლებელი

ქეთევან გაგოშიძე

ქეთევან გაგოშიძე

დაწყებითების მასწავლებელი

თინათინ ბლიაძე

თინათინ ბლიაძე

დაწყებითების მასწავლებელი