საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

დაწყებითების კათედრა

თანამდებობა/სტატუსი

...

მცირე ბიოგრაფია

..

კვალიფიკაცია

...