საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

მასწავლებლები

ეკატერინე ზეჩუაშვილი

ეკატერინე ზეჩუაშვილი

დაწყებითების მასწავლებელი

ბელა ოქრიაშვილი

ბელა ოქრიაშვილი

დაწყებითების მასწავლებელი

ქეთევან მოსულიშვილი

ქეთევან მოსულიშვილი

დაწყებითების მასწავლებელი

მადონა ვარდოშვილი

მადონა ვარდოშვილი

დაწყებითების მასწავლებელი

ლია შარიქაძე

ლია შარიქაძე

დაწყებითების მასწავლებელი