საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

საბუნებისმეტყველო კათედრა

ზურაბ გოგოლაძე

ზურაბ გოგოლაძე

ფიზიკის მასწავლებელი

თეა ქვრივიშვილი

თეა ქვრივიშვილი

ქიმიის მასწავლებელი