სპორტისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

თანამდებობა/სტატუსი

...

მცირე ბიოგრაფია

...

კვალიფიკაცია

...