საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

მათემატიკის კათედრა

შორენა ოქრიაშვილი

შორენა ოქრიაშვილი

მათემატიკის მასწავლებელი

ნინო მუმლაძე

ნინო მუმლაძე

მათემატიკის მასწავლებელი

თორნიკე ნამორაძე

თორნიკე ნამორაძე

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მასწავლებელი