საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

სპორტისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

თათია ირემაშვილი

თათია ირემაშვილი

ხელოვნების მასწავლებელი

მაია ნამორაძე

მაია ნამორაძე

მუსიკის მასწავლებელი

დავით უნგიაძე

დავით უნგიაძე

სპორტის მასწავლებელი