საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

დაწყებითების კათედრა

მაია ხორბალაძე

მაია ხორბალაძე

დაწყებითების მასწავლებელი

ქეთევან გაგოშიძე

ქეთევან გაგოშიძე

დაწყებითების მასწავლებელი

თინათინ ბლიაძე

თინათინ ბლიაძე

დაწყებითების მასწავლებელი

ეკატერინე ზეჩუაშვილი

ეკატერინე ზეჩუაშვილი

დაწყებითების მასწავლებელი

ბელა ოქრიაშვილი

ბელა ოქრიაშვილი

დაწყებითების მასწავლებელი

ქეთევან მოსულიშვილი

ქეთევან მოსულიშვილი

დაწყებითების მასწავლებელი

მადონა ვარდოშვილი

მადონა ვარდოშვილი

დაწყებითების მასწავლებელი

ლია შარიქაძე

ლია შარიქაძე

დაწყებითების მასწავლებელი