საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

ხელოვნება

ეკატერინე გორგაძე

ეკატერინე გორგაძე

ხატვა