საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

ადმინისტრაცია

დეკანოზი მირიან სამხარაძე

დეკანოზი მირიან სამხარაძე

რექტორი

ციცინო ანთაძე

ციცინო ანთაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

მაყვალა ანთაძე

მაყვალა ანთაძე

მეთოდისტი

მზიური კოჩალიძე

მზიური კოჩალიძე

სასწავლო პროცესების მართვის მენეჯერი

ჯამბული გოგოლაძე

ჯამბული გოგოლაძე

ფინანსური მენეჯერი

მარინა გოგოლაძე

მარინა გოგოლაძე

ხარისხის მართვის და საქმისწაროების მენეჯერი

ჯიმშერ არძენაძე

ჯიმშერ არძენაძე

სამეურნეო მენეჯერი