საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

მაყვალა ანთაძე

მაყვალა ანთაძე

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

ციცინო ანთაძე

ციცინო ანთაძე

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

თეონა მოდებაძე

თეონა მოდებაძე

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

თამთა ხარატიშვილი

თამთა ხარატიშვილი

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

მზაღო ნოზაძე

მზაღო ნოზაძე

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი