საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

ქართული

ელენე სამხარაძე

ელენე სამხარაძე

ქართული ენა და ლიტერატურა