საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

წარმატებული მოსწავლეები

ეკატერინე გორგაძე

ეკატერინე გორგაძე

ხატვა

ელენე სამხარაძე

ელენე სამხარაძე

ქართული ენა და ლიტერატურა