საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

იოსებ აფაქიძე

იოსებ აფაქიძე

ისტორიის მასწავლებელი

ლელა ჯანაშვილი

ლელა ჯანაშვილი

გეოგრაფიის მასწავლებელი

თეა ხარაზიშვილი

თეა ხარაზიშვილი

სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი

ნათელა კაპანაძე

ნათელა კაპანაძე

მითოლოგიის მასწავლებელი