საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

ადმინისტრაცია

თანამდებობა/სტატუსი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

მცირე ბიოგრაფია

...

კვალიფიკაცია

...