საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

მათემატიკის კათედრა

თანამდებობა/სტატუსი

...

მცირე ბიოგრაფია

...

კვალიფიკაცია

...