საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

სპორტისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

teacher img

მაია ნამორაძე

მუსიკის მასწავლებელი

...

teacher img

თათია ირემაშვილი

ხელოვნების მასწავლებელი

...

teacher img

დავით უნგიაძე

სპორტის მასწავლებელი

...