საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

teacher img

იოსებ აფაქიძე

ისტორიის მასწავლებელი

...

teacher img

ლელა ჯანაშვილი

გეოგრაფიის მასწავლებელი

...

teacher img

თეა ხარაზიშვილი

სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი

...

teacher img

ნათელა კაპანაძე

მითოლოგიის მასწავლებელი

...