საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის გ ი მ ნ ა ზ ი ა

თამარ მეფის სახელობის
გ ი მ ნ ა ზ ი ა

ადმინისტრაცია

teacher img

დეკანოზი მირაინ სამხარაძე

რექტორი

...

teacher img

მაყვალა ანთაძე

აღმასრულებელი დირექტორი

...

teacher img

ციცინო ანთაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

...

teacher img

მზიური კოჩალიძე

სასწავლო პროცესების მართვის მენეჯერი

...

teacher img

ჯამბული გოგოლაძე

ფინანსური მენეჯერი

...

teacher img

მარინა გოგოლაძე

საქმისწარმოების მენეჯერი

...

teacher img

რუსუდან რევაზიშვილი

ღონისძიებების მენეჯერი

...

teacher img

იოსებ აფაქიძე

რექტორის თანაშემწე

...

teacher img

ჯიმშერ არძენაძე

სამეურვეო მენეჯერი

...

teacher img

ლევან გორგაძე

იურიდიული და დაცვის სამსახურის უფროსი

...