მიმდინარეობს Web გვერდის რეკონსტრუქცია...
გვერდის განახლებამდე ინფორმაციები იხილეთ: facebook-გვერძე
Home Page About Usსახელმძღვანელოების ნუსხა 2019-2020 ს.წ. I-VI კლასები
სახელმძღვანელოების ნუსხა 2019-2020 ს.წ. VII-XII კლასები
დამხმარე ლიტერატურის ნუსხა 2019-2020 ს.წ. I-XII კლასები
 
ნათელი ქრისტესი განგვანათლებს ყოველთა

სადღეღამისო პანსიონი

1. პანსიონი წარმოადგენს საქართველოს რაიონებიდან და უცხოეთიდან ჩამოსულ ხელოვნების განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილოდებულ მოსწავლეთა სადღეღამისო საცხოვრებელს, რომელიც საქმიანობას წარმართავს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული დებულების, სკოლა-პანსიონის შინაგანაწესის, სკოლა–პანსიონის დებულებისა და წესდების შესაბამისად;

2. პანსიონში მცხოვრები ბავშვებისათვის განსაზღვრულია ოთხჯერადი კვება;

3. პანსიონში გათვალისწინებულია 130 ბავშვის ცხოვრება; გოგონებისა, ვაჟებისაგან განცალკევებით;

4. პანსიონში საქმიანობას ახორციელებენ ზოგადსაგანმანათლებლო საგნების, სამუსიკო და სახელობო სპეციალობების მასწავლებლები, აღმზრდელები და დამხმარე-ტექნიკური პერსონალი;

5. პანსიონის მუშაობას ხელმძღვანელობს სკოლა-პანსიონის კოორდინატორი, დირექციასა და ადმინისტარციასთან თანამშრომლობით;

6. პანსიონში ჩარიცხულ მოსწავლეებზე,დასაქმებულ პერსონალსა და მშობლებზე/მშობლის კანონიერ წარმომადგენლებზე ვრცელდება სკოლა-პანსიონის წინამდებარე შინაგანაწესი;

სადღეღამისო პანსიონით მომსახურეობის საფასურია 3000 ლარი

2000 ლარს იხდის საქართველოს საპატრიარქო

1000 ლარს იხდის მშობელი ან მეურვე

შეღავათები:

ირანიდან /ფერეიდანი, მაზანდარი/, თურქეთიდან /ტაო-კლარჯეთი, ლაზეთი/, აზერბაიჯანიდან /საინგილო/, საქართველოს მაღალმთიანი რაიონებიდან /1999 წლის 8 ივნისის საქართველოს კანონის „მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ“ - სოფლების, თემების, დაბების ჩამონათვალის შესაბამისად/ ჩამოსული ბავშვები, ეკომიგრანტთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შვილები, აგრეთვე საქართველოს სხვა რეგიონებში მცხოვრები მზრუნველობამოკლებული ბავშვები, რომლებიც გამოირჩევიან მუსიკისა და მხატვრობის განსაკუთრებული ნიჭით და ცხოვრობენ პანსიონში, როგორც საგანმანათლებლო პროგრამებს, ასევე სადღეღამისო პანსიონში ცხოვრებას 100%-ით აფინანსებს საქართველოს საპატრიარქო.


კალენდარი
აპრილი 2020
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30


შემოსვლები
სულ:  
დღეს:  


 
© Copyright. 2010-2012. All Rights Reserved.